ซองพลาสติกใส่บัตร

ซองพลาสติก  ( Plastic Card Holder )

แบบหัวซองพาลสติกชนิดแนวนอนและแนวตั้งมีให้เลือกหลายสีหลายแบบ

ซองพลาสติกใส่บัตร(แบบใส) กันน้ำ ซองแบบแนวนอนและซองแบบแนวตั้ง 

(แถบหัวซองแบบใส /ชนิดแถบหัวซองแบบสี )

ขนาดซองพลาสติกใส่บัตร ขนาดซองพลาสติกใส่บัตร

 ซองพลาสติกใส่บัตร(แบบใส) กันน้ำ ซองแบบแนวนอนและซองแบบแนวตั้ง 
NO.1  ( S )       ขนาดซอง  6x9   cm.  (  ATM CARD )
NO.2   ( M )      ขนาดซอง  7x10  cm.
 NO.3    ( L )      ขนาดซอง  8x11  cm.
NO.4   ( X L)    ขนาดซอง  10x14  cm

ซองพลาสติกใส่บัตร(แบบใส) กันน้ำ แบบ2ชั้น  ซองไซร์ขนาดพิเศษ
NO.5             ขนาดซอง  10x14  cm  (ซองไซร์ขนาดพิเศษ)        

   ข้อมูลประกอบภาพขนาด 4 แบบซองใส.logo s

ซองใส่บัตรแนวตั้ง3แบบ.1

ซองแถบสีใส่บัตรแนวตั้ง.01

ซองแนวตั้ง001

ซองแนวตั้ง002

ซองใส่บัตรแนวตั้ง3แบบ.2      ซองแนวนอนข้อมูล.1ซองแนวนอน01

ซองแนวนอนรวม