ซองหนังPUใส่บัตร

ซองหนังใส่บัตร แนวตั้ง หัวห่วง

 

HD.03

HD.01

HD.02

HD.04

HD.05

HD.06

HD.07

HD.08

HD.09

HD.10

HD.11

HD.12

HD.13