กรอบพลาสติกใส่บัตร

 กรอบใส่บัตรพลาสติก (กรอบใส่บัตรแนวนอน / กรอบใส่บัตรแนวตั้ง)

ขนาดกรอบกรอบพลาสติก     ขนาดซอง   6x9  cm...

                                       ขนาดซอง  7x10 cm

ชนิดและลักษณะการใช้งาน( กรอบใส่บัตรพลาสติก)

กรอบพลาสติกแนวตั้งและแนวนอน

1.แบบใสหรือแบบสี
2. ชนิดปิดหน้า-เปิดหลัง
3.ชนิดแบบใสหรือแบบสี ( ชนิดเปิดหน้าอย่างเดียว )

กรอบใส่บัตรพลาสติก  (กรอบพลาสติกใส่บัตรแนวนอน / กรอบพลาสติกใส่บัตรแนวตั้ง)
ขนาดกรอบใส่บัตรขนาด   6x9 cm.  ขนาดเท่าบัตร (ATM)


สี กรอบพลาสติก แนวนอน และกรอบพลาสติกแนวตั้ง

-สีแดง ใส
- สีเขียว ใส
- สีน้ำเงิน ใส
- สีขาวทึบและ สีขาวใส
-สีดำทึบ

  • 1.กรอบแนวนอน ชนิด ปิดหน้า - เปิดหลัก
    2. กรอบแนวตั้ง ชนิด ปิดหน้า – เปิดหลัง
    3. กรอบชนิดเปิดหน้า

1กรอบแนวตั้ง

 

2กรอบแนวนอนเปิดหน้า

3.ขนาดกรอบแนวนอน