สายคล้องบัตรขนาด 25-38 มิล

 

สายคล้องบัตร ขนาด25 มิล.1

สายคล้องบัตร ขนาด25 มิล.2

สายคล้องบัตร ขนาด25 มิล.3

สายคล้องบัตร ขนาด25 มิล.4

สายคล้องบัตร ขนาด25 มิล.5