สายคล้องบัตรขนาด 15 มิล

LY2

 

1

SUB43

SUB57

S 16113714