การส่งไฟล์งาน

pantone rose smoke header2

-การสั่งพิมพ์งานและการส่งไฟล์การพิมพ์ตัวอย่างงาน เพื่อตรวจสอบสี มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ตามการสั่งงานผลิต

- การเปรียบเทียบสีของงานให้มีเฉดสีที่ถูกต้องจึงควรเลือกใช้การทำงานโดย

- เลือกตามรหัสสี ( Pantone Color Chart )ไม่สามารถสรุปจากการ นำมาเปรียบเทียบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

  หรือเว้นในกรณีลูกค้าต้องการสีที่ใกล้เคียงเท่านั้น ไม่สามารถยึดสีให้เหมือนกับหน้าจอคอมเพราะค่าของสีต่างกัน

-ลูกค้าสามารถนำชิ้นงานที่ต้องการ มาเทียบเพื่อเลือกสีของงานได้

-สีของงานที่ได้ในการเลือกเทียบจะได้สีที่ใกล้เคียงเท่านั้น 

กรุณาติดต่อนำชิ้นงานเพื่อสรุปในการสั่งผลิต

ไฟล์งาน ที่ส่งเพื่อการพิมพ์ไฟล์ .AI , PSD หรือ PDF

การส่งภาพความละเอียดสูงจะช่วยให้การพิมพ์งานมีคุณภาพความคมชัดสูง

ระยะเวลาผลิต ตามจำนวนและตามข้อตกลงนัดหมาย  

- ลูกค้าสามารถ ดูแบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสีงานพิมพ์ก่อนพิมพ์จริงทุกครั้ง   

- ใช้โหมดสี ในการส่งไฟล์  (CMYK)

- Font  ลักษณะพิเศษกรุณาแจ้งชื่อฟอนต์ และ (Create Outline) เพื่อป้องกันฟอนต์ที่ไม่ตรงตามแบบที่ต้องการ รายละเอียด การส่งแบบ ART     .

 ไฟล์งานส่งผ่านมาทาง     
Email:     firstlabel@hotmail.comfirstlabel@gmail.comfirstlabel@yahoo.co.th